Climbex S.A.

Witamy na stronie firmy CLIMBEX S.A.

Firma CLIMBEX powstała jako spółka cywilna w 1994 roku. W 2000 roku przekształciła się w spółkę jawną a w 2010 w spółkę akcyjną. Właścicielami firmy są Paweł Kaczmarek i Krzysztof Kantorski. CLIMBEX jest na rynku polskim liderem w zakresie "podciśnieniowego usuwania materiałów sypkich, szlamów i cieczy". Posiadane przez nas agregaty ssące oraz ładowarki próżniowe należą do największych i najbardziej wydajnych jednostek stosowanych w usługach oczyszczania przemysłowego. Zlecone nam prace wykonujemy kompleksowo tzn. usuwamy zgromadzony materiał, zajmujemy się utylizacją, dokonujemy napraw bądź renowacji obiektów. Często łączymy pracę agregatów ssących dużej mocy lub agregatów wysokociśnieniowych + prace alpinistyczne. W efekcie skracamy do minimum czas potrzebny na wykonanie zadań remontowych. W roku 2002 wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem zgodny z normami ISO 9001 i 14001. Obecnie wdrożyliśmy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z wymaganiami OHSAS 18001.

Wydarzenia

  • Przekształcenie

    2010-12-29 11:08:28

    Firma Climbex Kaczmarek Kantorski sp.j. z dniem 19.10.2010 została przekształcona w Climbex S.A.

  • Decyzja UDT

    2010-12-29 11:07:58

    Firma Climbex otrzymała decyzją Urzędu Dozoru Technicznego uprawnienia do remontu i modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych na materiały palne, żrące i trujące.

Archiwum »