index.html

Programy unijne

Firma Climbex otrzymała wsparcie przy zakupie sprzętu i technologii z następujących programów:

Regionalny Fundusz Dotacji Inwestycyjnych PHARE 2002
Okres realizacji projektu
Maj 2005 r.
Nazwa projektu
“Zakup pompy Weidner Washboy 400 E, model HKY 400 EIP”
Kwota dotacji
49% kosztów kwalifikowanych
Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006 (SPO WKP 2.3)
Priorytet 2 – Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Działanie 2.3 – Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Okres realizacji projektu
październik 2005 r. – maj 2006 r.
Nazwa projektu
„Mobilny układ vacuum do zbierania niebezpiecznych materiałów sypkich i półpłynnych z dużych powierzchni”
Kwota dotacji
49% kosztów kwalifikowanych
Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006 (SPO WKP 2.2.1.)
Priorytet 2 – Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Działanie 2.2 – Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.2.1 – Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji
Okres realizacji projektu
luty 2007 r. – maj 2008 r.
Nazwa projektu
„Mobilny układ vacuum do usuwania materiałów sypkich i półpłynnych w obiektach o atmosferze wybuchowej”
Kwota dotacji
69% kosztów kwalifikowanych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 1.3.2)
"Inwestujemy w Twoją przyszłość"
Działanie 1.3 – Innowacje, badania, rozwój technologiczny
Poddziałanie 1.3.2 – Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach
Okres realizacji projektu
maj 2009 r. – listopad 2009 r.
Nazwa projektu
„Innowacyjny system wysokociśnieniowego czyszczenia przemysłowego z zastosowaniem technologii separacji faz”
Kwota dotacji
47% kosztów kwalifikowanych
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG 6.1)
"Dotacje na innowacje"
"Inwestujemy w waszą przyszłość"
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Okres realizacji projektu
01.07.2009 – 30.09.2009 - I etap
01.04.2011 – 31.12.2012 – II etap
Nazwa projektu
„Uruchomienie działalności eksportowej w zakresie specjalistycznych usług czyszczenia przemysłowego”
Kwota dotacji
80%  (I etap) kosztów kwalifikowanych
50% (II etap) kosztów kwalifikowanych
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG 4.4)
"Dotacje na innowacje"
"Inwestujemy w waszą przyszłość"
Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Okres realizacji projektu
lipiec 2010 r. – grudzień 2012 r.
Nazwa projektu
„Dywersyfikacja działalności poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii do specjalistycznego czyszczenia przemysłowego”
Kwota dotacji
59% kosztów kwalifikowanych
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG 3.3.2)
"Dotacje na innowacje"
"Inwestujemy w waszą przyszłość"
Oś priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji
Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowania w MSP
Poddziałanie 3.3.2. Wsparcie dla MSP
Okres realizacji projektu
maj 2011 r. – październik 2012 r.
Nazwa projektu
„Przygotowanie spółki Climbex do pozyskania inwestorów zewnętrznych”
Kwota dotacji
50% kosztów kwalifikowanych
Ważne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w Polityce prywatności. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia X